NO/EN

OM GRIP


GRIP er en del av et initiativ startet i 2021 av Bergen Kjøtt, AKKS Bergen, Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og lydtekniker Irene Bjørke for å styrke et større mangfold av personer med teknisk kompetanse i Vestland. 

Kvinner, ikke-binære og transpersoner er fortsatt sterkt underrepresentert innen lydteknikk. I 2022 ble det rapportert* at 93 % av alle teknikere i Norge er cis-menn.

DETTE ØNSKER VI Å ENDRE!

GRIP er åpent for alle over 18 år (uten øvre aldersgrense) og tilbyr både introduksjons- og fordypningskurs i lydteknikk. Siden 2021 har GRIP utdannet mer enn 150 personer, inkludert nye lydteknikere samt lærere, musikere, ungdomsarbeidere, produsenter og kuratorer som ønsker å få mer kunnskap og tillit til lydteknologi.

92 % av GRIP-deltakerne har vært kvinner, ikke-binære og transpersoner. Mange jobber nå som profesjonelle lydteknikere i Bergen og Norge. Vi er stolte av alle våre trainees som er med på å endre fagfeltet i lydteknikk!

----
Forestillingen er avlyst» Frafall av teknikere i sceneteknisk bransje og forslag til tiltak, Anne-Sofie Hjemdahl og Roy Aulie Jacobsen, Kulturrom, 2022. Les hele rapporten HER.  

MÅL


GRIP har som mål å øke andelen kvinner, ikke-binære og transpersoner i lydteknikerroller i Norges kulturorganisasjoner. 

Fagfeltet lydteknikk fortsetter å være hvitt, funksjonsdyktig og cis-mannsdominert. Utviklingen av kulturscenen handler ikke bare om å skape et mangfold av rollemodeller på scenen, men også bak kulissene – innen produksjon, lys- og lydteknikk, og i alle andre viktige roller bak kulissene.

GRIP har som mål å være en “treningsplass” for langsiktig praktisk opplæring, erfaring og veiledning innen lydteknikk på tvers av kulturelle disipliner, som musikk, dans, performance og teater. Vår målsetting er å styrke et større mangfold av mennesker med teknisk kompetanse i både regionen og på nasjonal basis.  

GRIP samarbeider også med andre organisasjoner i Bergen,  inkludert Vill Vill Vest-festivalen, Borealis – en festival for eksperimentell musikk, Østre, Bergen Kunsthall / Landmark, Transgender Awareness Week og Creative Technology for å tilby praktisk erfaring for GRIP-elevene.

“GRIP-kurset har for meg vært et springbrett inn i en bransje som jeg tidligere har følt ikke har værtså lett å tilnærme meg. Dette tror ikke jeg hadde vært mulig uten GRIP kurset, og inspirasjonen og motivasjonen jeg fikk gjennom kurset.”

- GRIP uteksaminert
STATISTIKK


Siden 2021 har GRIP  utdannet 150 personer i lydteknikk – og 92 % av våre trainees har vært kvinner, ikke-binære og/eller transpersoner. For å si det enkelt: vi snur fullstendig på statistikken over "normen" som rapporterer at 93% av teknikerne i Norge er cis-menn.

Etterspørselen synker ikke: 214 personer har over de siste 2 årene søkt på våre 141 plasser. Vårt kurs høsten 2023 med sine 6 plasser ble overtegnet gange 2,5, og de siste 3 fordypningskursene har alle blitt overtegnet gange 4.

Vi streber etter å gjøre våre kurs tilgjengelige og ønsker å dekke etterspørselen! Sjekk ut våre kommende kurs HER.

Flere av våre tidligere traineer jobber nå profesjonelt som lydteknikere ved:

Bergen Kjøtt
BIT Teatergarasjen
Creative Technology
Konsert Systemer
Kvarteret
Landmark / Bergen Kunsthall
Prøverommet
Østre

Med så få kvinner / ikke-binære / transpersoner som jobber i denne sektoren, har GRIP økt antallet teknikere som jobber i Bergen betydelig.

Vi er stolte av alle våre trainees og nye lydteknikere!

2023: 7  KURS


Fordypning trinn 1 kurs (6 økter)
Introduksjonskurs på norsk (1 dag)
Introduksjonskurs på engelsk (1 dag)
Fordypning trinn 1 kurs (6 økter)
Introduksjonskurs på norsk (1 dag)
Introduksjonskurs på engelsk (1 dag)
GRIP x Forandringshuset Bergen: Introduksjonskurs til lydteknikk for de under 18 år (4 økter)


2022: 7 KURS


Fordypning trinn 1 kurs (6 økter)
Introduksjonskurs for musikklærere (1 dag)
Introduksjonskurs: lydteknikk for studio- og feltopptak (1 dag)
Introduksjonskurs: lydteknikk for musikere, scenekunstnere og produsenter (1 dag)
GRIP x ASTERISK: Introduksjonskurs for klubbkvelder + å skape inkluderende miljøer (1 dag)
GRIP x Transgender Awareness Week: Introduksjonskurs til lydteknikk (1 dag)
GRIP trinn 2 utviklingskurs (5 økter)


2021: 6 KURS


Fordypning trinn 1 kurs (6 økter)
Introduksjonskurs for produsenter og kuratorer (1 dag)
Introduksjonskurs på norsk (1 dag)
Introduksjonskurs på engelsk (1 dag)
GRIP x Transgender Awareness Week: Introduksjonskurs til DJ-teknologi og tryggere rom (1 dag)
GRIP x ASTERISK: Introduksjonskurs for klubbkvelder + å skape inkluderende miljøer (1 dag)


PRESSE
STØTTESPILLERE & SAMARBEIDSPARTNERE


GRIP ville ikke vært mulig uten støtten fra våre støttespillere.

APAP FEMINIST FUTURES
BALANSEKUNST
BERGEN KOMMUNE
CREATIVE EUROPE
EGD PROPERTY
KULTURROM
SPAREBANKEN VEST

GRIP vår 2023 er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kjøtt, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, AKKS Bergen og lydtekniker Irene Bjørke. GRIP 2023 arrangeres med partnere i Bergen inkludert Borealis – en festival for eksperimentell musikk og Vill Vill Vest og er støttet av Sparebanken Vest, Bergen kommune, Kulturrom, og apap-FEMINIST FUTURES (finansiert av Creative Europe-programmet i EU).

GRIP is part of BIT Teatergarasjen´s project apap – FEMINIST FUTURES, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union and aims to initiate powerful social changes and address inequality in the contemporary Performing Arts.
GRIP muliggjøres gjennom det felles samarbeidet mellom disse organisasjonene i Bergen:

AKKS BERGEN
ASTERISK
BERGEN ENTO
BERGEN KJØTT
BERGEN KUNSTHALL / LANDMARK
BIT TEATERGARASJEN
BOREALIS - EN FESTIVAL FOR EKSPERIMENTELL MUSIKK
CARTE BLANCHE
CREATIVE TECHNOLOGY
FORANDRINGSHUSET BERGEN
KULTURHUSET I BERGEN
KVARTERET
TRANSGENDER AWARENESS WEEK
VICTORIA CAFE + PUB
VILL VILL VEST
ØSTRE